Beleid

Laura's Daycare at Home werkt via het Pedagogisch Beleid van Berend Botje. Dit sluit aan bij de visie van prof. dr. Riksen-Walraven en vallen binnen het kader van de Wet Kinderopvang

De 4 opvoeddoelen staan voorop in de opvang

  1. Het kind voelt zich veilig en op zijn gemak. Dit is een balangrijke voorwaarde om zich verder te kunnen ontwikkelen. 
  2. De kinderen krijgen de gelegenheid om persoonlijke eigenschappen, zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. Dit geeft kinderen het vertrouwen dat ze er mogen zijn. Zo leren zelfstandig problemen op te lossen en zich aan te passen aan verschillende omstandigheden. Op deze manier wordt er een basis gelegd om zichzelf in de toekomst als volwassene staande te houden in de samenleving.
  3. Sociale competenties, de sociale kennis en vaardigheden ontwikkelen. Het spelen met kinderen is erg leerzaam bij het ontwikkelen van sociale competenties. 
  4. De kinderen krijgen de gelegenheid om zich normen en waarden eigen te maken. Ze leren van volwassenen, maar met name ook van andere kinderen. Ze leren dat anders niet per se fout is, maar gewoon anders.

Contact met de ouders/verzorgers

Het is belangrijk om goed contact te hebben tussen ouders en gastouder. We hebben beiden hetzelfde doel, namelijk het welzijn van uw kind. U kunt gedurende de opvang altijd vragen hoe het gaat. Ook zorg ik dat ik nadat u thuis bent gekomen altijd voor wat extra tijd waarin we de dag door spreken. Hoe is de dag verlopen, wat hebben we vandaag gedaan en hoe gaat het met de kinderen. Bij jonge kinderen en baby's zal ik ook een heen-en-weer schriftje bijhouden waarin ik aangeef hoe het tijdens de opvang is gegaan.

Privacy

Uit privacy overwegingen zal ik geen publieke foto's plaatsen op de website of op facebook waar de gezichtjes van de kinderen zichtbaar zijn. In een privé foto mapje op de website kunt u foto's van uw kinderen bekijken. 

Registratie opvanguren

De gastouder noteert het aantal uren opvang en verzorging waarover vergoeding verschuldigd is in een klantenportaal. De ouder ontvangt per mail bericht dat de gastouder deze uren genoteerd heeft en kan deze controleren en accorderen. Daarna zal de ouder een factuur ontvangen via Gastouderbureau Berend Botje.