VVE certificaat behaald

VVE certificaat behaald

In maart 2018 heb ik de cursus VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) afgerond. Vanaf nu zal ik thema's verder toepassen in mijn werk. Zo zal ik interactief voorlezen en verteltafels maken bij de verhalen. Door nu nog beter het kind te kunnen observeren en volgen, sluit ik nog beter aan bij de interesses en behoeften van het kind. Zo bied ik spelletjes, puzzels en activiteiten aan die de kinderen prikkelen en uitdagen. Daarnaast zullen er thema onderwerpen aan bod komen zodat de kinderen kunnen spelen/manipuleren/ontdekken met de materialen uit de echte wereld.

Voordelen van een VVE gecertificeerd gastouder zijn:

- Creëren van een pedagogische basis en ontwikkeling van stimulerende interacties

- Werken in de 'zone van de naaste ontwikkeling' van het kind

- Werken met thema's

- Creëren van een rijke speelomgeving met speelhoeken en stimulerend materiaal

- Taalrijk aanbod door schattenmand, boekjes, verteltafel, woordspin en woordlijsten

- Leren door spelen

Met dit certificaat op zak zal ik de dagen nóg leuker kunnen indelen voor de kinderen!